Over Kinderen van Jemen

Children of Yemen (Kinderen van Jemen), de website, is ontstaan omdat ik als beeldend kunstenares graag iets terug wilde doen voor het land waar ik eens te gast was.
De oorlog in Jemen duurt lang, te lang…
Een veilige samenleving is geen vanzelfsprekendheid. Maar kunst kan wel grenzen verleggen en nieuwe mogelijkheden creëren.

Jemen heeft een rijk cultuurhistorisch verleden. Dat was voor mij de aanleiding om in 1999 dat land te bezoeken. Een reis die mijn leven heeft verrijkt vanwege de schoonheid, de puurheid en de oorspronkelijkheid van dit land dat ooit bekend stond als Arabia Felix, het gelukkige Arabië. Een land waarin poëzie heel belangrijk is.

Als het waar is,
Dat mijn oorsprong de aarde is,
Dan is de hele wereld mijn thuis
En iedereen in de wereld mijn familie.

Deze tekst werd eeuwenlang geweven in de hoofddeksels van de zonen van adellijke families in Jemen tot ongeveer tachtig jaar geleden.

ZOEKTOCHT
Tijdens die reis maakte ik een fotoserie van kinderen. Ooit wilde ik daar iets mee gaan doen. Die tijd is nu gekomen. De noodzaak is nu groter dan ooit.

Het is mijn droom, die ik graag werkelijkheid wil laten worden, om een paar kinderen die ik destijds heb gefotografeerd in Jemen terug te vinden. Kinderen die nu volwassen zijn, maar van wie sommige misschien niet meer leven.
Elk van deze kinderen verdient een verhaal. Via Marjolein Wijninckx, mijn reisleidster van toen, en Jamal Badr, Al-Aghbari, afkomstig uit Jemen, ben ik bezig deze kinderen op te sporen.

Eind 2019 heb ik het zaadje geplant voor het project Children of Jemen. Inmiddels werk ik samen met mensen uit Jemen die naar Nederland zijn geëmigreerd, en autochtone Nederlanders die een warme band met dit land hebben.

De focus in het project Children of Jemen ligt op kinderen die opgroeien of opgegroeid zijn in een oorlogsgebied. Hoe worden jongeren tot wie ze zijn? Of we opgroeien in een vrij land of in een oorlog, in liefde of in haat bepaalt mede onze identiteit, net zoals het gezin en de plaats waarin we opgroeien.

Onderwerpen die in het project aan de orde komen, zijn onder meer liefde, identiteit en kind-zijn.
De eeuwenoude poëtische tekst hierboven neemt een centrale positie in. We vragen aan de deelnemende schrijvers en kunstenaars uit Jemen en Nederland om hierop te reflecteren via kunstuitingen.

KUNST & KINDEREN
In Children of Jemen gaan we ook aan kinderen in dit land vragen of ze een kunstzinnige bijdrage willen leveren. Dat kunnen tekeningen zijn, gedichten, foto’s, schilderijen, stripverhalen et cetera. Waarbij het thema hoop en liefde centraal staat.
De kinderen die we hiervoor via onze contactpersonen in Jemen zullen benaderen, wonen verspreid in het land en komen uit de steden Al Mukhalla, Aden, Taiz, Marib, Al Hudaydah, Al Bayda, Sanaa en Shibam.

SCHOOLPROJECT
Onderwijs is ontzettend belangrijk voor kinderen wereldwijd, en dus ook voor de kinderen in Jemen. Zij hebben de toekomst.
Ik las in een interview met de Jemenitische journaliste Sasha Basharen in het weekblad De Groene Amsterdammer (10-10-2019) dat ondanks de bommen de kinderen in Jemen toch naar school gaan.

Daarom zijn we nu ook bezig met het opzetten van een uitwisselingsproject tussen een school in Hadramaut in Jemen en het Pontes Lyceum in Goes.
In dit project zullen ook de kunstzinnige bijdragen van leerlingen over het thema hoop en liefde centraal staan.

We zijn in Children of Jemen op zoek naar datgene wat ons verbindt.
Kinderen voelen die verbinding nog het beste en vervullen daarom een centrale rol in dit project.

De bedoeling is dat de website Children of Jemen.org een platform wordt waarin liefde en verbinding centraal staan.

PROJECT TEAM | SPONSORS | CONTACT FORM
E:  infochildrenofyemen@gmail.com | W: childrenofyemen.org

(c)2021 Kinderen van Jemen – alle rechten voorbehouden aan de auteur.   |   Websiteontwerp door Ingrid van de Linde – in samenwerking met  Mediator Media